Estàs interessat a forma part de la nostra família rotaria?

Busquem a persones i empreses que veuen un planeta on els individus s’han d’unir i realitzar accions conjuntes per generar un canvi perdurable en el temps, al món, a les seves comunitats i en ells mateixos.

En unir-te a Rotary Club Costa Brava passaràs a formar part d’un grup de diversos professionals/amics que comparteixen el mateix interès de contribuir a la comunitat.

Socis

Requisits bàsics

Podran pertànyer al club totes les persones físiques majors d’edat i amb capacitat d’obrar, que observin bona conducta i gaudeixin de bona reputació en els negocis i en les seves professions, sense cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, que sent representatives de les activitats de la comunitat, reuneixin les condicions necessàries per a això segons el parer de la junta directiva.

Si no compleixes aquests requisits també pots formar part d’alguna d’aquestes opcions:

Clubs Interact:

Per a joves entre els 12 i 18 anys.

Clubs Rotaract

Si tens entre 18 i 30 anys.

 Rotary E-Clubs:

Per exercir l’activitat Rotaria de servei a la societat reunint en línia amb els teus companys.

La figura del soci Rotari col·laborador:

Per a persones que volen i poden col·laborar amb el nostre Club, però que no poden convertir-se en soci actiu. Aquest cas seria per exemple, per a persones que no poden assistir-hi regularment.

Com ser soci o simpatitzant

1. Expressa interès

Un soci del club es posarà en contacte amb tu per parlar sobre el teu interès en Rotary. Per saber més de tu, el club coordina la teva presència com a convidat en una reunió o esdeveniment social del club.

2. Presenta’t

Si després de la teva assistència a algunes reunions o esdeveniments segueixes estant interessat a formar part del nostre club, posa’t en contacte amb la Junta o el Comitè de Membres, juntament amb un breu resum per escrit de les teves dades bàsiques personals i professionals.

3. Espera resposta de la Junta

La Junta transmet la teva candidatura als socis.

Si no hi ha objeccions o motius suficients que previsiblement en dificultin la posterior admissió, i si un soci s’ofereix a exercir com el teu padrí, et convertiràs en candidat a soci Rotari, i et convidarem a seguir assistint als esdeveniments socials del nostre club.

El padrí Rotari és una persona clau en el creixement i en l’avanç de Rotary. El padrí coordina la presència del candidat com a convidat a les següent reunions no-internes setmanals i l’acompanya, li presenta a altres socis del club, assegura que aprengui el procediment i vegi l’esperit de companyonia rotari, i és interlocutor per a qualsevol pregunta sobre Rotary i per assegurar que el candidat es converteixi en un Rotari actiu que gaudeixi de la seva afiliació.

4. Prepara’t per a la teva admissió

Com a candidat, hauràs d’assistir regularment a les reunions [no-internes] setmanals i participar als actes del club per un període mínim de 3 mesos i assistir a 8 reunions, entre d’altres.

Després d’això i de conèixer-vos millor, si les dues parts concordeu que és una excel·lent opció, seràs acceptat com a soci del club si arribes als 4/5 dels vots dels socis.L’admissió com a candidat es realitzarà en una assemblea extraordinària del club, prèviament comunicada amb l’ordre del dia pertinent.

 

5. Benvingut

La Junta transmet la teva candidatura als socis.

Si no hi ha objeccions o motius suficients que previsiblement en dificultin la posterior admissió, i si un soci s’ofereix a exercir com el teu padrí, et convertiràs en candidat a soci Rotari, i et convidarem a seguir assistint als esdeveniments socials del nostre club.

Contacta’ns a través del formulari i ens posarem en contacte ambtu perquè ben aviat puguis formar part d’aquesta gran família que és el Rotary Club Costa Brava.