Cap de setmana de formació.

Vam assistir a la formació de delegats d’intercanvi (YEOs Districte 2202 – Youth Exchange Officer), a Santa Susanna.
Vam estar parlant i aprenent sobre les característiques i reglaments dels intercanvis culturals i educatius, en els quals participen uns 9.000 estudiants a l’any, amb la missió de “treballar a favor de la pau i l’enteniment del món”.

Fin de semana de formación.

Asistimos a la formación de delegados de intercambio (YEOs Distrito 2202 – Youth Exchange Officer), en Santa Susanna.
Estuvimos hablando y aprendiendo sobre las características y reglamentos de los intercambios culturales y educativos, en los que participan unos 9.000 estudiantes al año, con la misión de “trabajar en favor de la paz y el entendimiento del mundo”.