L’alumne Joan Sanmartin Caner de l’escola Vedruna de Palamós ha guanyat una estada pagada a Darmstadt (Alemanya), gràcies al PreminFélix Garcia Castañer del Rotary Club Costa Brava.

El Rotary Club Costa Brava ha creat des de 2001, el Premi Félix García Castañer amb l’objectiu principal d’escollir cada any un estudiant que destaqui per les seves capacitats i iniciatives així com també pels seus valors intel·lectuals i humans.

Una de les activitats bàsiques del moviment internacional Rotary va adreçada a servir a la joventut. Intentant ajudar a la gent jove a buscar els camins per trobar el seu lloc dins la societat.

L’encaix dels joves al món laboral no és fàcil i exigeix per la seva banda, fer un esforç important no només en els estudis sinó també en la formació integral com a persona.

Volem ressaltar aquest esforç que molts joves estan fent en els seus estudis, i que a la vegada agafen compromisos en activitats culturals, cíviques o esportives i demostren un esperit emprenedor i de servei envers la comunitat.

Aquest reconeixement està dirigit a tot el jovent dels pobles del Baix Empordà, Llagostera i Sant Hilari Sacalm. Podran optar-hi tots els joves que, durant l’actual curs escolar, estiguin estudiant 1er. de Batxillerat científic i/o tecnològic.

Aquest any ha guanyat en Joan Sanmartin Caner de l’escola Vedruna de Palamós. El viatge i les visites es faran del 12 al 16 d’octubre. Aquest any, el guanyador ha rebut també un diploma que certifica aquest reconeixement. També, i com a premi especial, ha rebut una estada pagada a Darmstadt, ciutat científica d’Alemanya, amb visita guiada als principals centres d’investigació i anàlisis d’enginyeria, aeronàutica, ciències físiques, químiques i recerca nuclear. Anirà acompanyat per un professor/a del seu centre educatiu.


El alumno Joan Sanmartin Caner de la escuela Vedruna de Palamós ha ganado una estancia pagada en Darmstadt (Alemania), gracias al Premio Félix Garcia Castañer del Rotary Club Costa Brava.

El Rotary Club Costa Brava ha creado, desde 2001, el Premio Félix García Castañer con el objetivo principal de escoger cada año a un estudiante que destaque por sus capacidades e iniciativas, así como por sus valores intelectuales y humanos.

Una de las actividades básicas del movimiento internacional Rotary va dirigida a servir a la juventud. Intentando ayudar a la gente joven a buscar los caminos para encontrar su sitio dentro de la sociedad.

El encaje de los jóvenes en el mundo laboral no es fácil y exige, por su parte, realizar un esfuerzo importante no solo en los estudios sino también en la formación integral como persona.

Queremos resaltar este esfuerzo que muchos jóvenes están haciendo en sus estudios, y que a su vez cogen compromisos en actividades culturales, cívicas o deportivas y demuestran un espíritu emprendedor y de servicio hacia la comunidad.

Este reconocimiento está dirigido a toda la juventud de los pueblos del Baix Empordà, Llagostera y Sant Hilari Sacalm. Podrán optar todos los jóvenes que, durante el actual curso escolar, estén estudiando 1er. de Bachillerato científico y/o tecnológico.

Este año ha ganado a Joan Sanmartin Caner de la escuela Vedruna de Palamós. El viaje y las visitas se realizarán del 12 al 16 de octubre. Este año, el ganador ha recibido también un diploma que certifica ese reconocimiento. También, y como premio especial, ha recibido una estancia pagada en Darmstadt, ciudad científica de Alemania, con visita guiada a los principales centros de investigación y análisis de ingeniería, aeronáutica, ciencias físicas, químicas e investigación nuclear. Irá acompañado por un profesor/a de su centro educativo.

Font: Revista Àncora

Font: Revista Àncora