S’ha celebrat una jornada esportiva per a fomentar la inclusió amb l’objectiu que tothom pugui gaudir de les activitats nàutiques i aquàtiques de Sant Feliu de Guíxols. El Rotary Club Costa Brava i Nàutic Vell s’han unit en aquesta iniciativa, amb la participació de l’entitat El Trampolí, que treballa per la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat psíquica; i la Fundació Vimar, que treballa per a donar qualitat de vida a les persones amb capacitats especials i/o en situacions de vulnerabilitat i a les seves famílies.

Amb aquesta jornada, que ha comptat amb la col·laboració de Saona Boats i Viu Autisme, se celebra la inauguració de la segona temporada de la zona dissenyada especialment per a persones amb necessitats especials. Ara farà gairebé un any, que es va inaugurar aquesta zona d’inclusió social per a persones amb discapacitats físiques i psíquiques que tenen dificultats a l’hora de poder practicar activitats nàutiques i aquàtiques, i contribuir, d’aquesta manera, a la pràctica de l’esport i el lleure.

S’hi van incorporar dues grues que faciliten la mobilitat de les persones d’aquest col·lectiu amb l’objectiu de reduir l’esforç que han de fer i garantir la seva seguretat en el trasllat. A més, aquestes grues estan situades dins d’una zona estratègica i de fàcil accés, dins del Nàutic Vell. Així es pot compaginar l’esport i el lleure amb una àmplia oferta de serveis, com per exemple la restauració, el comerç local o els establiments hotelers.


Se ha celebrado una jornada deportiva para fomentar la inclusión con el objetivo de que todo el mundo pueda disfrutar de las actividades náuticas y acuáticas de Sant Feliu de Guíxols. El Rotary Club Costa Brava y Nàutic Vell se han unido en esta iniciativa, con la participación de la entidad El Trampolí, que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad psíquica; y la Fundación Vimar, que trabaja para dar calidad de vida a las personas con capacidades especiales y/o en situaciones de vulnerabilidad y sus familias.

Con esta jornada, que ha contado con la colaboración de Saona Boats y Viu Autisme, se celebra la inauguración de la segunda temporada de la zona diseñada especialmente para personas con necesidades especiales. Hará casi un año, que se inauguró esta zona de inclusión social para personas con discapacidades físicas y psíquicas que tienen dificultades a la hora de poder practicar actividades náuticas y acuáticas, y contribuir, de este modo, a la práctica del deporte y el ocio.

Se incorporaron dos grúas que facilitan la movilidad de las personas de este colectivo con el objetivo de reducir el esfuerzo que deben realizar y garantizar su seguridad en el traslado. Además, estas grúas están ubicadas dentro de una zona estratégica y de fácil acceso, dentro del Náutico Viejo. Así, se puede compaginar el deporte y el ocio con una amplia oferta de servicios, como la restauración, el comercio local o los establecimientos hoteleros.