Estem molt agraïts a Ceres Roura Figueres per la donació que ens han fet d’un palet.

Aquesta donació se sumarà a la campanya de l’associació “Amb les teves mans”, que en breu faran un enviament a Ucraïna adreçat a les famílies i, en especial, als infants. Els continus talls en el subministrament elèctric provoca que les llars i escoles estiguin sense llum, és per això que des del Rotary Club Costa Brava intentem aportar tota l’ajuda possible, de la mà de Ceres Roura Figueres.

Estamos muy agradecidos a Ceres Roura Figueres por la donación que nos han hecho de un palet.

Esta donación se sumará a la campaña de la asociación “Con tus manos”, que en breve realizarán un envío a Ucrania dirigido a las familias y, en especial, a los niños. Los continuos cortes en el suministro eléctrico provoca que los hogares y escuelas estén sin luz, por lo que desde el Rotary Club Costa Brava intentamos aportar toda la ayuda posible, de la mano de Ceres Roura Figueres.