Aquest cap de setmana hem assistit al canvi de presidència del Rotary Sant Cugat.

De la mà de la nova presidenta, Mª Carme Ardid Borras,es va presentar a la nova junta. L’esdeveniment va comptar amb la participació de Raül Font-Quer, com a Governador electe; i Montse Moral, com a Governadora del 2024-25; i Josep Mª Buqueras, com a Governador del 2025-26.

Este fin de semana hemos asistido al cambio de presidencia del Rotary Sant Cugat.

De la mano de la nueva presidenta, Mª Carme Ardid Borras, se presentó en la nueva junta. El evento contó con la participación de Raül Font-Quer, como Gobernador electo; Montse Moral, como Gobernadora de 2024-25; y Josep Mª Buqueras, como a Gobernador del 2025-26.