El que per a tu és un gra de sorra, per a ells és una muntanya.

Des del Rotary Club Costa Brava hem rebut la donació de Pastes Gallo, que aniran destinades a Vimar i les delegacions de Càritas del Baix Empordà.

Moltes gràcies a Càritas Sant Feliu-Vall d’Aro per assumir la recollida i emmagatzemant dels 6 palets.

Lo que para ti es un grano de arena, para ellos es una montaña.

Desde el Rotary Club Costa Brava hemos recibido la donación de Pastas Gallo, que irán destinadas a Vimar y las delegaciones de Cáritas del Baix Empordà.

Muchas gracias a Cáritas Sant Feliu-Vall d’Aro por asumir la recogida y almacenamiento de los 6 palets.